1-header.jpg 2a-header.jpg 3a-header.jpg 3b-header.jpg 3d-header.jpg 3e-header.jpg 3f-header.jpg 4-header.jpg 5a-header.jpg 6-header.jpg 6a-header.jpg 6b-header.jpg 7a-header.jpg 8-header.jpeg

sponsoring team

Ieder seizoen bieden ouders, teamleden en andere betrokkenen aan om een trainingspak, vest, sporttas o.i.d. aan te schaffen voor een team. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor het team en ook interessant voor de sponsor(en) want HC Rotterdam heeft ca. 2.500 leden en per weekend meer dan 3.000 bezoekers op haar schitterende complex. Met Heren-1 in de Hoofdklasse, Dames-1 in de Overgangsklasse en veel eerste jeugdteams in de landelijke topcompetitie is HC Rotterdam een ambitieuze club met ook ruime aandacht en leuke activiteiten voor de overige teams in jeugd en senioren.

HC Rotterdam heeft de regels voor teamsponsoring aangepast, waarbij is gekozen voor meer uniformiteit om de bonte variatie aan logo’s, kleuren en (onjuiste) woordmerken tegen te gaan. De club wil herkenbare en mooie kledingstukken voor haar leden, gemak en betaalbaarheid voor de teamsponsors en tegelijkertijd de belangen van onze clubsponsoren optimaal en eerlijk dienen. Om duidelijkheid en uniformiteit te krijgen, geldt een aantal spelregels voor teamsponsoring:

Spelregels teamsponsoring
1. Alle kleding die door teams voor, tijdens of na de wedstrijd wordt gedragen, waarop uitingen van derden anders dan reguliere uitingen van de fabrikant staan, wordt beschouwd als gesponsorde kleding en vallen onder deze spelregels. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de sponsorcommissie mogen teams voor, tijdens of na wedstrijden kleding dragen waarop reclame-uitingen van de sponsor(en) zijn aangebracht. Het betreft de periode van twee uur voor de wedstrijd tot een uur na de wedstrijd.

2. Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk-of bedrijfslogo's, is alleen mogelijk indien de sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Deze bijkomende kosten voor teamsponsoring zijn voor een sponsor € 100,- (excl. btw) per team per seizoen voor commerciële uitingen op alle artikelen m.u.v. het wedstrijdshirt. Deze bijdrage wordt door HC Rotterdam verwerkt als sponsorbijdrage. Sponsoren en partners van de club en leden van Stichting Vrienden HC Rotterdam betalen geen extra bijdrage aan de club voor teamsponsoring.Op het wedstrijdshirt is bedrukking alleen mogelijk op de achterzijde. Voor sponsoring van het wedstrijdshirt geldt een andere clubafdracht. Neem hiervoor contact op met de sponsorcommissie via [email protected].

3. Teamsponsoring is alleen mogelijk met artikelen uit de webshop van HC Rotterdam. In deze webshop gelden aantrekkelijke kortingen op teampakketten vanaf 8 stuks. Er zijn vaste regels voor kleurgebruik, plaatsing en formaat van de bedrukking (logo, naam en evt. rugnummers). De opdruk geschiedt in één kleur: witte opdruk op donkere kleding of donkergroene opdruk op witte/lichtgekleurde kledingstukken. Het gebruik van naam en logo van de club is alleen toegestaan op artikelen. gekocht in onze clubwebshop teamkleding

4. Spelers en begeleiding van de (top)teams, die van kleding worden voorzien door de club, verplichten zich tijdens alle wedstrijden en sportmanifestaties van of gerelateerd aan HC Rotterdam steeds uitsluitend gebruik te maken van de door de club vastgestelde en verschafte kleding en artikelen waarvoor HC Rotterdam tegenover sponsoren verplichtingen is aangegaan. Deze verplichting geldt tevens voor daarmee samenhangende fotosessies, interviews, huldigingen etc.

5. Teamsponsoren die wedstrijdkleding sponsoren (A) dienen zich te houden aan het KNHB reglement "reclame op wedstrijdtenue", inhoudend: Artikel 7.7. Regeling 'reclame op wedstrijdtenue' 1. Het toegestane aantal reclame-uitingen voor spelers/speelsters is ten hoogste zeven en mogen op de volgende kledingstukken als volgt worden aangebracht: • Voorzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 350 cm2; • Achterzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 200 cm2; • Mouw van shirt/blouse - één uiting niet groter dan 80 cm2 op elke mouw; • Voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter zijn dan 80 cm2 op voorzijde (linkerzijde van de broek/rok); • Achterzijde broek/rok onder de tailleband - één uiting niet groter dan 100 cm2; • Voorzijde shirt/blouse op de kraag - een uiting aan een kant niet groter dan 40 cm2. Bovenstaande regels gelden voor alle teams.

6. De sponsoruiting mag niet strijdig zijn met de belangen van de hoofdsponsor, sponsoren en partners van HC Rotterdam, tenzij uit overleg met de sponsorcommissie blijkt dat daartegen geen bezwaar bestaat. Deze check op strijdigheid met de belangen van bestaande sponsoren is een van de redenen waarom teamsponsoring nooit mag plaatsvinden zonder toestemming van de sponsorcommissie. Het ontwerp van de kleding dient vooraf te worden goedgekeurd door de sponsorcommissie ([email protected]).

7. Reclameboodschappen moeten passend zijn bij de aard van de vereniging, dit ter beoordeling van de sponsorcommissie, zo nodig in overleg met het bestuur. Onder meer uitingen die reclame maken voor alcoholische drank (bij de jeugd) en voor tabakswaren zijn niet toegestaan.

8. Tijdens wedstrijden moet er eenheid van tenue zijn. De wedstrijdtenues moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 7.7 van het reglement van de KNHB. Alle wedstrijdtenues moeten zijn voorzien van het HC Rotterdam-logo, in de originele kleuren.

9. De kosten van de gesponsorde kleding en bedrukking komen geheel voor rekening van de sponsor(en). Er is geen sprake van de verplichting van speciale extra aanschaffingen anders dan die welke spelers sowieso zouden moeten doen voor het reguliere wedstrijdtenue.

10. De sponsorkleding kan aan spelers in bruikleen worden gegeven of worden geschonken. De sponsor draagt zorg voor passende kleding. De gebruiker van sponsorkleding draagt zelf zorg voor onderhoud aan het tenue en zorgt er voor dat het schoon en vrij van schade is.

11. Indien leden/teams zich niet houden aan dit sponsorreglement zullen zij hierop door de sponsorcommissie en/of het bestuur worden aangesproken. Zo nodig zullen passende maatregelen worden genomen.

12. Sponsoren dienen zich te onthouden van iedere vorm van inmenging of invloedsuitoefening op beleid en bestuurlijke zaken van HC Rotterdam, anders dan via de gebruikelijke kanalen die leden van de vereniging ter beschikking staan, zoals deelname aan de ALV.

13. In die gevallen waarin teams door derden worden gesponsord, anders dan in kleding, en daar van de teams/spelers tegenprestaties worden verlangd, is overleg met en toestemming van de sponsorcommissie vereist.

14. In geval van onduidelijkheid over dit reglement, de uitleg, de uitgangspunten of consequenties ervan treedt de sponsorcommissie in overleg met het bestuur van HC Rotterdam. Dit reglement kan, indien daartoe aanleiding is, door het bestuur van HC Rotterdam worden aangepast, bijvoorbeeld bij wijziging van het bondsreglement.

Kleding aangeschaft en nu?
Teams staan vrij om de uitvoering van goedgekeurde textielbedrukking uit te besteden.HC Rotterdam heeft voor textielbedrukking een fijne samenwerking met Sodapop in Bleiswijk. Sodapop beschikt over de juiste logo’s en het huisstijlhandboek, incl. lettertype, rugnummers etc.
Kostenindicatie voor een teamopdruk op achterzijde of voorzijde kledingstuk is € 7,50 per uniforme print incl. voorbereidingskosten (excl. btw). Drukken van rugnummer kost € 3,- (cijfer 1-9) of € 5,- (cijfer 10-99) per shirt. Wanneer wordt gekozen voor opdruk met voor- of achternaam van de spelers op het kledingstuk is de prijs op aanvraag.
Omdat de wensen voor de bedrukking per team verschillen, kan je zelf contact opnemen met Sodapop om de wensen te bespreken en een offerte op te vragen: www.sodapop.nl | [email protected] | 010-5149826.


 

 

 
Voorwaarden & disclaimer