1-header.jpg

Opzeggen lidmaatschap

15-4-2019
Nieuwsafbeelding

Natuurlijk zien wij liever niet dat je overweegt om jouw lidmaatschap op te zeggen en gaan wij je inzet in - en buiten -  het veld enorm missen. Mocht je toch tot dit besluit komen dan stellen wij het op prijs wanneer je de reden(en) voor beëindiging van het lidmaatschap met ons wilt delen in je opzeggingsmail. Natuurlijk hopen wij je later terug te zien op HC Rotterdam.

Voor alle opzeggingen geldt dat alleen opzegging via de ledenadministratie geldig is. Iedere andere manier van opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan. Coaches en/of trainers zijn natuurlijk ook altijd graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging!

De spelregels zijn als volgt:

Jeugdleden en mini's
Opzeggingen van jeugdleden en mini's moeten vóór 1 mei 2019 worden gemaild aan de ledenadministratie op de volgende e-mail adressen:
[email protected] voor de jongste jeugd (E/F en Kabouters)
[email protected] voor de jeugd (A/B/C enD)

Indien je jouw lidmaatschap na 30 april maar voor 1 juni 2019 hebt opgezegd, wordt € 85,- in rekening gebracht. Opzegging na 1 juni heeft tot gevolg dat je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen moet betalen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor eindexamenkandidaten. Als je plannen hebt om elders te gaan studeren en nog niet zeker bent of je het volgende seizoen kunt doorspelen, dan dien je jouw opzegging ook voor 1 mei a.s. door te geven. Dit kun je dan doen onder voorbehoud en kun je na de uitslag van je eindexamen alsnog bevestigen of terugtrekken.

De opzegging wordt per mail bevestigd door de ledenadministratie en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.

Senioren
Opzegging van seniorlidmaatschappen (waaronder ook Sevens en trimhockey), moeten uiterlijk 31 mei 2019 worden gemaild aan de ledenadministratie op het volgende e-mailadres: [email protected]

Opzegging na 1 juni heeft tot gevolg dat je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen moet betalen. De opzegging wordt per mail bevestigd door de ledenadministratie en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.


 

 

Voorwaarden & disclaimer