1-header.jpg 2a-header.jpg 3a-header.jpg 3b-header.jpg 3d-header.jpg 3e-header.jpg 3f-header.jpg 4-header.jpg 5a-header.jpg 6-header.jpg 6a-header.jpg 6b-header.jpg 7a-header.jpg 8-header.jpeg

Opzeggen lidmaatschap

15-3-2017
Nieuwsafbeelding

Wil je volgend seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je wordt ingedeeld in een team en dus weer contributie moet betalen. De opzegging moest vóór 1 mei 2017 zijn gedaan bij de ledenadministratie:
l[email protected] voor de jongste jeugd (E|F|Kabouters)
[email protected] voor de jeugd (A|B|C|D)
[email protected] voor de senioren 


Indien het lidmaatschap na 30 april, maar voor 1 juni, voorafgaand aan het seizoen waarin men geen lid meer wenst te zijn, wordt opgezegd, wordt € 85,- in rekening gebracht. Opzegging na 1 juni van ieder seizoen heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd zal zijn.

De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen. Iedere andere manier van opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan. Coaches en/of trainers zijn natuurlijk ook altijd graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging!

Eindexamenkandidaten, die nog niet zeker zijn of ze het volgende seizoen kunnen spelen, dienen hun opzegging ook voor 1 mei door te geven. Dit is dan echter onder voorbehoud en dient later te worden bevestigd of teruggetrokken.

We betreuren iedere opzegging en danken je voor jouw inzet binnen en buiten het veld. Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer de reden(en) voor beëindiging van het lidmaatschap met ons worden gedeeld (in de opzeggingsmail) omdat wij hier mogelijk iets van kunnen leren. Hopelijk zien we je nog eens terug bij HC Rotterdam.

Voorwaarden & disclaimer