1-header.jpg 2a-header.jpg 3a-header.jpg 3b-header.jpg 3d-header.jpg 3e-header.jpg 3f-header.jpg 4-header.jpg 5a-header.jpg 6-header.jpg 6a-header.jpg 6b-header.jpg 7a-header.jpg 8-header.jpeg

ALV op dinsdag 12 juni 2018

11-6-2018
Nieuwsafbeelding

Het bestuur van HC Rotterdam nodigt al haar leden van harte uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 juni 2018. De ledenvergadering wordt gehouden op de Vide in het clubhuis en begint om 20:00 uur. Hieronder volgt de vergaderagenda, relevante stukken worden ingezien via het clubmanagement.

De agenda is als volgt:

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Ingekomen stukken

4.       Bekrachtiging besluitenlijst Algemene Ledenvergadering van 22 november 2017

5.       Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 22 november 2017

6.       Bespreking begroting voor het hockeyseizoen 2018-2019

7.       Vaststelling contributies seizoen 2018-2019

8.       Bestuurswisselingen

a.    De heer Caspar Dullaert, bestuurslid Senioren, heeft te kennen gegeven te willen aftreden, de heer Sven-Olaf de Vries, thans bestuurslid Mini’s wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid Senioren;

b.   De heer Diederick Badon Ghijben wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid Mini’s;

c.   De heer Herman Vocking, op de vorige Algemene Ledenvergadering benoemt tot Vice-Voorzitter en thans tevens secretaris van het bestuur wenst zijn functie als Secretaris neer te leggen, Joyleen Verhoek wordt door het bestuur voorgedragen als Secretaris.

9.   Voorstel statutenwijziging op voorstel van het Bestuur. Het Bestuur wenst de Raad van Advies, thans een informeel orgaan, te formaliseren. Als bijlage wordt het volledige notariële tekstvoorstel overgelegd

10.   Stand van zaken HC Rotterdam

11.   Rondvraag

12.   Sluiting

 

Voorwaarden & disclaimer