1-header.jpg

Vanavond Algemene ledenvergadering

29-10-2018
Nieuwsafbeelding
Het bestuur van HC Rotterdam nodigt al haar leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op 29 november 2018. De ledenvergadering wordt gehouden op de vide in het clubhuis en begint om 20.30 uur. De vergaderagenda is als bijlage bij dit bericht gevoegd. Relevante stukken kunnen worden ingezien via het clubmanagement.
Voorwaarden & disclaimer