1-header.jpg

Herkansing scheidsrechtersexamen jeugdleden op 14 december

28-11-2018
Nieuwsafbeelding
Cursisten die recent niet zijn geslaagd voor het scheidsrechtersexamen krijgen op vrijdag 14 december een herkansing. 

Bij het recente scheidsrechtersexamen was een opvallend laag aantal geslaagden (31 procent). Het landelijk gemiddelde slagingspercentage is 85. Uit onderzoek blijkt dat veel van de cursisten van HC Rotterdam het oefenprogramma niet of nauwelijks hebben gebruikt. De kandidaten die wél zijn geslaagd hebben vrijwel allemaal dit programma wel afgerond.

Vastgesteld is ook dat – helaas – de communicatie over de scheidsrechterscursus niet vlekkeloos is verlopen. Zo heeft het ontbroken aan een algemeen nieuwsbericht (op website en in nieuwsbrief). Ook zijn de jeugdleden alleen via hun emailadres voor de cursus uitgenodigd en zijn daardoor veel ouders niet bekend geweest met de cursus. Tevens ontbrak dit keer de door de vereniging georganiseerde extra cursusavond.

Voor de herkansing gelden een paar spelregels:
  • Deelnemers aan de herkansing op vrijdag 14 december moeten tenminste 90 procent van het oefenprogramma (e-learning) hebben doorlopen. Voor wie dit programma volledig doorloopt én ook nog de drie proefexamens maakt levert het examen doorgaans geen probleem op.
  • Op 28 november vond de aanbevolen spelregeluitleg plaats.
  • Juniorleden die niet komen opdagen voor de herkansing en zij die niet slagen zullen daarop worden aangesproken door de Arbitragecommissie en/of het verantwoordelijke bestuurslid. Dit gesprek kan leiden tot een passende maatregel.
Hockeywedstrijden moeten op een open, eerlijke en sportieve manier verlopen. We komen immers allemaal voor een leuke dag naar de club. Daarvoor zijn gekwalificeerde clubscheidsrechters nodig, maar daarnaast vinden we het belangrijk dat ook onze spelers én toeschouwers goed op de hoogte zijn van de spelregels.
 
Bij HC Rotterdam benadrukken we in het kader van de campagne Sportiviteit & Respect het belang van het respecteren van de (jeugd)scheidsrechters. Het behalen van een scheidsrechterskaart geeft onze jeugdspelers niet alleen kennis van de spelregels maar ook een groter bewustzijn van het belang van fluiten, meer zelfvertrouwen en sportplezier. Onze jeugdscheidsrechters merken dat de rol van scheidsrechter leuk en uitdagend kan zijn. Bovendien brengt een goede spelregelkennis hen ook meer plezier als speler op het veld. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
 
De Arbitragecommissie wenst de cursisten die opgaan voor de herkansingen alvast veel succes bij de voorberteiding op het examen.
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Arbitragecommissie: [email protected]
Voorwaarden & disclaimer