1-header.jpg 2a-header.jpg 3a-header.jpg 3b-header.jpg 3d-header.jpg 3e-header.jpg 3f-header.jpg 4-header.jpg 5a-header.jpg 6-header.jpg 6a-header.jpg 6b-header.jpg 7a-header.jpg 8-header.jpeg

Algemene ledenvergadering op 7 maart 2019

6-2-2019
Nieuwsafbeelding
Het bestuur van HC Rotterdam nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering op donderdag 7 maart 2019. De ledenvergadering wordt gehouden op de vide in het clubhuis en begint om 20.00 uur.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering houdt het bestuur twee informatie-avonden: op 18 en 20 februari 2019 om 20.30 uur op de vide van het clubhuis. Deze informatieavonden zijn bedoeld om een toelichting te geven op de agendapunten (zie bijlage), die worden behandeld tijdens de ledenvergadering.

Tijdens de informatiebijeenkomsten wil het bestuur graag haar toekomstvisie voor het hockey en de vereniging presenteren en op basis daarvan met haar leden in gesprek gaan. Naast de toekomstvisie wordt ook toelichting gegeven op de huidige financiƫle situatie en wordt het plan voor de aanschaf van een blaashal gepresenteerd - dit alles tegen de achtergrond van de uit te geven Robligatie en andere maatregelen, die het bestuur wil nemen om de club verder klaar te maken voor de toekomst.

De agenda voor de algemene ledenvergadering vind je als bijlage bij dit bericht.
NB Het bestuur zal de ALV van 7 maart verder voorbereiden op basis van de feedback uit de informatieavonden. Het is door dit traject niet de verwachting dat voor de ALV nog stukken ter inzage zullen liggen.

Voorwaarden & disclaimer