1-header.jpg

Administratie jeugdtrainers

10-10-2019
Nieuwsafbeelding

De nieuwe trainingscoördinatiecommissie (TCC) heeft dit seizoen een vliegende start gemaakt. Achter de schermen zijn de vrijwilligers in deze commissie bezig (geweest) om ervoor te zorgen dat alle teams kunnen trainen. Na het verzorgen van het trainingsschema, de puzzel van de indeling van de velden, de werving, instructie en indeling van de trainers en de coördinatoren, plus de uitgifte van de trainingsmaterialen wordt nu hard gewerkt aan het verwerken van de contracten van alle jeugd- en minitrainers.

Het gaat om ca 120 personen, dus het is best een klus om dit zorgvuldig administratief te verwerken en ervoor te zorgen dat ieder wordt voorzien van inloggegevens om de gemaakte uren te registreren. Wij verwachten dat alle trainers, die hun contract hebben ingeleverd, binnen twee weken worden geïnformeerd over de wijze van registreren van de trainingen. Dit kan met terugwerkende kracht, dus het is fijn als de trainers nu zelf bijhouden welke uren ze hebben gedraaid zodat ze dit dadelijk in één keer kunnen invullen via TEAM LIsa.

Vervolgens zal de TCC alle registraties checken, de uren accorderen en opdracht geven aan de administratiecommissie om de betalingen te verrichten.

Het coördineren van de trainingen voor de 137 jeugd- en miniteams op HC Rotterdam is een aanzienlijke klus. De commissie kijkt terug op een intensieve periode en dankt haar leden en hun ouders voor het begrip en geduld wanneer uitdagingen op ons pad zijn gekomen, en opgelost. Zonder vrijwilligers staat alles stil.

Contract nog niet ingeleverd? Stuur deze naar [email protected]

Voorwaarden & disclaimer