1-header.jpg

Vanaf 4 mei ook A-, B- en C-jeugd weer welkom

1-5-2020
Nieuwsafbeelding

Deze week zijn de trainingen van de jongste jeugdteams weer gestart en volgende week zijn ook de A-. B- en C-team van harte welkom om weer te komen trainen. We hebben er zin in!

Het was heerlijk om deze week die blije gezichten weer te zien, de enthousiaste geluiden te horen bij het weerzien met teamgenootjes en natuurlijk te genieten van de activiteiten op de velden. Dankzij de inspanningen van het coördinatieteam, trainers en vrijwilligers zijn we er in korte tijd met elkaar in geslaagd om dit allemaal mogelijk te maken.

De ervaring in deze eerste dagen leert dat het hanteren van de 1,5 meter-afstandsregel een uitdaging is. Het houden van deze afstand in de supermarkt is toch anders dan 1,5 meter op de hockeyclub. Als je na een aantal weken je teamgenoten en vrienden weer ziet, voelt het onnatuurlijk om die afstand te bewaren.

Bij de A-, B- en C-teams zal dit ook nog nadrukkelijker worden beleefd op het veld, waar je juist gewend bent om elkaar op te zoeken in een sportief duel maar nu die afstand moet bewaren. Doordat de sportclubs vooruitlopen op scholen en mogelijk andere locaties, die hun deuren de komende tijd weer zullen openen, zijn we op de club genoodzaakt extra aandacht te besteden aan de aanpassingen in deze anderhalvemetersamenleving.

In de diverse protocollen en richtlijnen wordt het belang onderstreept om gezamenlijk op te trekken in de handhaving van de maatregelen, zodat veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. Indien wij hierin als club niet slagen, kan het gebeuren dat het noodzakelijk is om bepaalde teams niet te laten trainen of zelfs de gehele accommodatie weer te sluiten. 

Teamouder
Daarom hebben we besloten dat bij de trainingen van de A-, B- en C-teams verplicht één teamouder aanwezig moet zijn ter ondersteuning van handhaving van de 1,5 meter-afstandsregel op de club. De taak van deze ouder is:

   coördinatie van het verzamelen van het trainingsteam op de fietsparkeerzone;
   de begeleiding van/naar het veld volgens aangegeven routes;
   ondersteuning langs de lijn bij coaching op 1,5 meter afstandsregel.

Interesse om deze taak uit te voeren? Meld je aan bij de teammanager.
NB Bij de D-, E-, F-teams en kabouters wordt de teamouder nog niet ingezet omdat het aantal teams, dat in deze leeftijdscategorieën tegelijk traint, zo groot is dat we in dat geval het maximum aantal personen op een veld/spelersgroep al snel bereiken. 

We zijn er trots op dat we kunnen organiseren dat onze 1.700 jeugdleden weer kunnen genieten van de hockeysport. Fijn dat we de verantwoordelijkheid om dat in deze bijzondere tijd te kunnen realiseren gezamenlijk dragen. Dat is toch waar het om draait op een hockeyvereniging #samensterk

In bijlage vind je de informatie voor de spelers uit de A-, B- en C-teams. 

Voorwaarden & disclaimer