1-header.jpg

Contributienota's 2020-2021 verstuurd

20-7-2020
Nieuwsafbeelding
De facturen en aankondiging voor incasso voor de contributie van seizoen 2020-2021 zijn afgelopen weekend verstuurd aan alle leden. Dit seizoen wordt de contributie niet meer geïnd via ClubCollect. De wijzigingen die dit met zich meebrengt, hebben we helaas onvoldoende gecommuniceerd. Onze excuses daarvoor.

Als je een automatische incasso hebt afgegeven aan HC Rotterdam voor het innen van de contributie wordt deze in drie termijnen geïnd op 4 augustus, rond 24 september en rond 24 november 2020. De incasso vindt plaats via de incassorekening van HC Rotterdam van Mollie. Op je rekeningafschrift zal per lid de naam, het lidnummer en het factuurnummer zichtbaar zijn. Als geen machtiging is verstrekt voor automatische incasso wordt de factuur in 1 termijn via iDEAL in rekening gebracht.

Het heeft onze voorkeur dat leden via automatische incasso betalen omdat dit zo min mogelijk werk meebrengt voor onze vrijwillige administratiecommissie. Mocht je voor volgend seizoen een wijziging willen aanbrengen in jouw betaalwijze, dan kan je dit doorgeven via de mail.

Een opmerking voor de ouder(s) van de jeugleden: omdat het via de app mogelijk is om zelf het mailadres aan te passen, kan het zijn dat de mail m.b.t de contributie terecht is gekomen in de mailbox van uw zoon/dochter. Indien u geen factuur hebt ontvangen, vragen we u om deze bij uw kind op te vragen en ervoor te zorgen dat de factuur wordt betaald.
Voorwaarden & disclaimer