1-header.jpg

🛅 Jeugdteams: uitgifte trainingsmaterialen

8-7-2022
Nieuwsafbeelding

Met ingang van seizoen 2019-2020 hebben alle jeugd- en seniorenteams van de club trainingsmaterialen en lockers in bruikleen. In de tassen zitten ballen, hesjes en pionnen voor gebruik bij de trainingen en evt. inspelen voor de wedstrijd. De inhoud van de tas is afgestemd per categorie en het team is verantwoordelijk voor de eigen tas en inhoud. In de gang bij de kleedkamers heeft ieder team beschikking over een eigen locker voor opslag. De locker is voorzien van een hangslot met 4-cijferige code. Zorg dat de code alleen bekend is bij degenen die zijn betrokken bij de training(en).

De trainingsmaterialen van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen zijn weer beschikbaar voor uitgifte vanaf maandag 8 augustus. De borg van € 100,- kan door de O18-, O16-, O14- en O12-jeugdteams worden betaald in de webshop. Na ontvangst van de borg, worden binnen 1 werkdag het nummer van de teamlocker plus de code van het hangslot gemaild aan de contactpersoon. 

Borg en verrekening evt. kosten
De borg wordt alleen terugbetaald als de tassen en materialen compleet worden ingeleverd aan het einde van het seizoen. Bij het inleveren worden de aantallen ingevuld op een formulier. Indien materialen ontbreken of niet langer kunnen worden gebruikt, worden deze verrekend met de borg. De borg wordt in juli teruggestort op de rekening van de persoon die deze heeft betaald.

Voor het inleveren van extra clubmaterialen staat de groene retourton in de hal van het clubhuis. Bij teveel ingeleverde materialen vindt geen verrekening plaats met een team.


Rechtstreekse overdracht trainingsmaterialen
Het kan zijn dat je als team de huidige materialen volgend seizoen wilt blijven gebruiken en dat je dus geen gebruik maakt van de mogelijkheid om ze in te leveren. Fijn als je dit dan aangeeft bij de commissie via de mail.

Boete bij niet-inleveren
Let op: als de materiaalcommissie de tassen met trainingsmaterialen deze week niet heeft ontvangen en ook geen bericht in de mailbox heeft over onderlinge overdracht, geldt een toeslag van € 50,00 voor het betreffende team uit het huidige seizoen.


Inleveren aanvoerdersband en zaalmaterialen

Ook de aanvoerdersbanden en evt. de nog niet ingeleverde zaalmaterialen (keepersriempjes en zaalbal) kunnen worden ingeleverd. 
De (regio)topteams jeugd kunnen ook hun tas met zaalballen inleveren en krijgen de borg retour - als de tas compleet wordt ingeleverd.

Met specifieke vragen of verzoeken kan een mail worden gestuurd naar de materiaalcommissie.

Voorwaarden & disclaimer