1-header.jpg

Indelingen van de jeugdteams voor seizoen 2021-2022

17-5-2021
Nieuwsafbeelding

Na wederom een bijzonder seizoen zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 in volle gang. Dat gaat voor onze jeugdteams dit jaar anders dan de vorige jaren. Enerzijds omdat we veel onderlinge wedstrijden hebben gespeeld en de trainers, beoordelaars, coaches en commissieleden daardoor een goed beeld hebben van de spelers, maar ook omdat we dit jaar de nieuwe teams eerder gaan publiceren.

Voor de jeugdteams gelden de volgende data:

5 juni om 23.00 uur zijn de nieuwe teamindelingen zichtbaar in de clubapp
5-6 juni periode van bezinning: berichten, mails en telefoongesprekken worden niet beantwoord
7-11 juni geen trainingen voor regiojeugdteams
7-8 juni 17.00-19.00 uur inleveren trainingsmaterialen
9 juni start trainingen van nieuwe (regio)topteams
7-18 juni betalen borg nieuwe trainingsmaterialen in webshop
14 juni start trainingen van nieuwe regioteams

Omdat verschillende lijnen een verschillende aanpak vragen is er geen ‘one size fits all’. Per lijn staat hieronder een samenvatting van hoe de teamindelingen voor volgend seizoen tot stand zullen komen.

Regiojeugd
Dit jaar vinden door de bijzondere omstandigheden geen indelingstrainingen plaats. Binnen de regioteams zijn de coaches en trainers gevraagd om hun observaties te delen. Deze beoordelingen zijn meegenomen door de lijncoördinatoren. Samen met de ingediende vriendschapsverzoeken zijn de teamindelingen tot stand gekomen. 

Het is mogelijk dat een kind door de begeleiding van het team en de lijncoördinatoren is opgemerkt en wordt uitgenodigd om mee te trainen met een regiotopteam. 

Regiotopjeugd
De regiotopcommissie heeft ook een goed overzicht over de spelers en hun ontwikkeling. Op grond hiervan traint een aantal spelers uit de huidige regiotopteams mee met een topjeugdteam of met een regiotopteam in een andere lijn.

De regiotopteams worden aangevuld met spelers, die zich goed hebben ontwikkeld in de regiotop- en regioteams plus degenen die zijn afgevallen voor de topjeugdteams. Door deze instroom van verschillende kanten is het vergelijken van de spelers/speelsters best uitdagend.
De regiotopcommissie heeft spelers uitgenodigd voor indelingstrainingen in de week van 17-21 mei. Deze uitnodigingen zijn in de eerste week van mei gecommuniceerd. 

Topjeugd
Omdat de ontwikkeling het hele seizoen is gevolgd, kan door het meetrainen  worden bekeken hoe een speler aardt in het team. Om deze reden vinden dit jaar geen ‘traditionele’ indelingstrainingen plaats.

De periode van meetrainen met een ander team is begonnen voor de topjeugd. Dit meetrainen is gebaseerd op de beoordelingen van coach en trainer, de observaties van de topjeugdcommissie en de hoofd opleidingen tijdens trainingen en wedstrijden, van zowel de topjeugd, regiotopjeugd als de jongste jeugd. De spelers, die in aanmerking komen voor een ander team, zijn hiervoor uitgenodigd.

Trainingsmaterialen
Zie het aparte nieuwsbericht op de website

Teamindelingen mini's
De mini's blijven nog een aantal weken langer spelen in de huidige samenstelling. De teamindelingen van de E-, F-teams en kabouters worden op 20 juni bekendgemaakt via de clubapp. Na 20 juni worden een of twee keer kennismakingstrainingen georganiseerd, maar dan zijn er geen vaste trainingen meer.
Over het inleveren van de trainings- en keepersmaterialen worden teams nog geïnformeerd.

Voorwaarden & disclaimer