1-header.jpg

Contributie 21-22: 1e termijn wordt binnenkort geïnd

29-6-2021
Nieuwsafbeelding

De facturen en aankondiging voor de incasso van de contributie van seizoen 2021-2022 worden binnenkort verstuurd aan alle leden en de incasso wordt rond 8 juli as uitgevoerd. Check alsjeblieft of de factuur en het genoemde rekeningnummer kloppen. Stuur ons een mail als iets moet worden gewijzigd.  

Betaling in termijnen
Als je een automatische incasso hebt afgegeven aan HC Rotterdam voor het innen van de contributie wordt deze in drie termijnen geïnd rond 8 juli, 8 september en 10 november 2021. De incasso vindt plaats via de incassorekening van HC Rotterdam van Mollie. Op je rekeningafschrift zijn per lid de naam, het lidnummer en het factuurnummer zichtbaar.

Als geen machtiging is verstrekt voor automatische incasso wordt de factuur direct in juli in 1 termijn via iDEAL in rekening gebracht.

Betaal bij voorkeur via incasso
Het heeft onze voorkeur dat leden via automatische incasso betalen omdat dit zo min mogelijk werk meebrengt voor onze vrijwillige administratiecommissie. Mocht je voor volgend seizoen een wijziging willen aanbrengen in jouw betaalwijze, dan kan je dit doorgeven via hierboven genoemd mailadres.

Betalingsregeling
Is de contributie voor seizoen 2020-2021 nog niet volledig voldaan? Zorg ervoor dat deze in ieder geval voor 1 augustus is betaald.
Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester via genoemd mailadres. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken voor een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen. 

Contributie jeugdleden: check de mail
Een opmerking voor de ouder(s) van de (oudere) jeugdleden: omdat het via de app mogelijk is om zelf het mailadres aan te passen, kan het zijn dat de mail m.b.t de contributie terechtkomt in de mailbox van uw zoon/dochter. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen.

Contributie aangepast
In de ALV van 24 juni jl heeft het bestuur voorgesteld om de contributie voor het komende seizoen te verhogen met de CPI-indexering t.o.v. mei 2020. De aangepaste bedragen vind je hier.

Vacatures contributiecommissie
Met het aangaan van het lidmaatschap ontstaat de verplichting om contributie te betalen. Bij 80% van onze leden gaat dit prima, maar er is ook een deel dat nog wat persoonlijke aandacht en betalingsherinneringen nodig heeft. We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de administratiecommissie met als taak juiste afhandeling van de inning van de contributie. Interesse? Check de vacature en/of stuur een mail aan de vrijwilligerscommissie. 

Voorwaarden & disclaimer