1-header.jpg

✋ Bericht van de penningmeester: schorsing niet-betalende leden

16-9-2021
Nieuwsafbeelding
Een klein aantal leden heeft helaas niet voldaan aan zijn/haar contributieverplichtingen voor seizoen 2020-2021. Ondanks herhaalde betalingsherinneringen is de contributie niet betaald, en dat betekent dat deze leden nu per direct geschorst zijn. Dat betekent geen wedstrijden spelen, maar ook niet trainen.

Huidige schorsingen
Het volgende team moet rekening houden met één speler minder:


Zodra de contributie is ontvangen, wordt de schorsing opgeheven en wordt het team van deze lijst gehaald.

Laatste kans voor drie jeugdleden
Daarnaast is er een drietal jeugdleden, dat de contributie voor seizoen 2020-2021 nog moet betalen. Omdat voor hen wel (een deel van) de contributie voor het huidige seizoen is betaald, heb ik deze drie leden deze week nog eens een betalingsverzoek gestuurd om de openstaande contributie z.s.m. te betalen.

Meer informatie over inning contributie
Schorsing is een uiterst middel om ervoor te zorgen dat ieder lid zijn/haar contributie betaalt. We staan altijd open voor een betalingsregeling maar het initiatief hiervoor ligt bij het lid zelf. Meer informatie over de procedure en de mogelijkheden vind je in dit nieuwsbericht.
Voorwaarden & disclaimer