1-header.jpg

✔️ Contributie: 3e termijn binnenkort geïnd

3-11-2021
Nieuwsafbeelding
In de week van 8 november wordt de incasso van de derde contributietermijn per email verstuurd. Check alsjeblieft of de factuur en het genoemde rekeningnummer kloppen. Stuur ons een mail als er iets moet worden gewijzigd. 

Niet iedereen heeft een automatische incasso afgegeven. Aan die leden is een mail gestuurd met de factuur. De mogelijkheid is om deze via iDeal te betalen met behulp van de link in de mail óf het bedrag rechtstreeks over te maken naar de rekening van de vereniging.

Schorsing dreigt als contributie niet op tijd wordt betaald
Check ook of je de eerste en tweede termijn inmiddels hebt betaald. In januari gaan we bekijken wat de betaalstatus is van de contributies en zullen we een start gaan maken met het schorsen van leden, die niet op tijd hebben voldaan aan de contributieverplichting. 

Vacatures contributiecommissie
Met het aangaan van het lidmaatschap ontstaat de verplichting om contributie te betalen. Bij 80% van onze leden gaat dit prima, maar er is ook een deel dat nog wat persoonlijke aandacht en betalingsherinneringen nodig heeft. We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers  voor de administratiecommissie met als taak juiste afhandeling van de inning van de contributie. Interesse? Stuur een mail aan de vrijwilligerscommissie. 

Betalingsregeling

Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester via [email protected]. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.


Geen contributienota ontvangen? Onderneem actie!
Let op: veel jeugdleden hebben in de app hun eigen mailadres ingevoerd als contactadres. Deze wijziging is automatisch verwerkt in de ledenadministratie en dit betekent dat de contributiemail en evt. herinneringen bij uw kind(eren) in de mailbox komt. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen. 


Voorwaarden & disclaimer