1-header.jpg 2a-header.jpg 3a-header.jpg 3b-header.jpg 3d-header.jpg 3e-header.jpg 3f-header.jpg 4-header.jpg 5a-header.jpg 6-header.jpg 6a-header.jpg 6b-header.jpg 7a-header.jpg 8-header.jpeg

Club Lidmaatschap

HC Rotterdam (opgericht in 1925) is één van de grootste clubs van Nederland. We proberen steeds een goede balans te vinden tussen sportieve prestaties in teamverband én gezelligheid en een bloeiend verenigingsleven. We hopen dat onze leden een heel leuke, sportieve en leerzame tijd op onze club beleven en dat we de verwachtingen kunnen waarmaken. 
Aan de andere kant zullen de leden ook mee moeten helpen er een mooie tijd van te maken. HC Rotterdam is namelijk een vereniging en dat betekent dat alle leden samen de club vormen en er met elkaar voor moeten zorgen dat alles draait. Onze vrijwilligers en medewerkers willen er samen met de overige leden voor zorgen dat er wordt geleerd, plezier wordt gemaakt, maar ook dat onze leden leren wat presteren is. En dat vooral als team op het veld, maar vergeet niet dat je welkom bent om op zondagmiddag (gratis) naar wedstrijden van de eerste teams te kijken. Zo kun je ook op een andere manier kennismaken met de sport. Het gaat bij ons echt om Hockey!

Lid worden
Lid worden kan door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen. Na aanmelding plaatsen wij u op de wachtlijst. U hoort voor 1 juli a.s. of u, of uw kind, geplaatst kan worden. Dit geldt in ieder geval voor alle jeugdaanmeldingen.

LET OP: Zodra u bent ingedeeld in een team of trainingsgroep, bent u contributieplichtig voor het gehele seizoen waarvoor u zich heeft ingeschreven.
Inschrijving is dus niet vrijblijvend!

Contributie
De Algemene Ledenvergadering heeft op 12 juni 2018 met de door het Bestuur voorgestelde contributieverhoging op basis van de indexatie (1.3%) van de KNHB ingestemd. De contributiebedragen voor seizoen 2018-2019 zijn:

Senioren 2018-2019
Seniorleden

 

€ 360,-

Jong-seniorleden (< 25 jaar)

€ 335,-

Trainingsleden

€ 232,-

Niet-spelende leden

€ 232,-

Sevens

€ 165,-

Nieuwe seniorleden betalen geen inschrijfgeld ad € 100,-

Junioren 2018-2019

Jeugdleden A-D-jeugd                 € 402,-

Mini’s 2018-2019

Tweedejaars E-spelers

 € 365,-

Eerstejaars E-spelers

€ 335,-

Tweedejaars F-spelers

€ 304,-

Eerstejaars F-spelers

€ 205,-

Kabouters

€ 205,-


Inschrijfgeld
Bij inschrijving van een nieuw lid wordt eenmalig € 100,- inschrijfgeld in rekening gebracht. 

Bijdrage top- en opleidingsteams seizoen 2018-2019

In het afgelopen seizoen is ruim € 75.000,= uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 75% betaald vanuit de verenigingskas en is circa 25% bijgedragen via de topsportbijdrage. HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn. Daarom wordt de bijdrage dit jaar verhoogd zodat de dekking van de kosten naar 35% gaat.    

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugd/jeugdopleiding voor het seizoen 2018-2019 door het Bestuur als volgt vastgesteld:

Topjeugd A1/B1      

€ 325      

Topjeugd C1/D1

€ 200      

Jeugdopleiding D2

€ 150      

      

 

De bijdrage wordt in december 2018 in rekening gebracht via ClubCollect.

Familiekorting vanaf het derde familielid uit een gezin

Derde familielid:  10% korting op contributie van het betreffende lid
Vierde familielid: 15% korting op contributie van het betreffende lid
Vijf en meer:        20% korting op contributie van (het) betreffende lid/leden

Familiekorting wordt alleen berekend over contributies, niet over bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of topsportbijdragen. De korting wordt bepaald aan de hand van het adres waarop de gezinsleden staan ingeschreven.

Bij vragen over contributie kunt u met ons contact opnemen via [email protected]

Wijziging gegevens
Voor de club is het van belang dat de administratie actueel is, dus geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Leden kunnen wijzigingen in adres, (mobiele) telefoonnummers en mailadressen zelf invoeren in de app. Deze worden vervolgens automatisch verwerkt in LISA, ons centrale ledenadministratiesysteem. Dit administratiesysteem en de app voeden elkaar over en weer met gegevens. 

Overige wijzigingen kunnen worden gemeld aan de ledenadministratie(s):
mini's en kabouters:        [email protected]
jeugd:                              
[email protected]
senioren:                         
[email protected]

Contributienota
Contributienota’s worden begin juli per e-mail verstuurd. Indien u betaalt per bank zien wij uw betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen. 

Het bestuur heeft besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen. U kunt bij incasso kiezen voor eenmalige incasso in juli of een gespreide incasso. Bij een gespreide incasso zal het verschuldigde bedrag in drie termijnen van uw bankrekening worden afgeschreven. Dit zal gebeuren in de maanden juli, september en november.

Wij wijzen u erop dat uw lidmaatschap bindend is. Teruggave van contributie (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is een blessure opgelopen op het hockeyveld die u de rest van het seizoen langs de kant houdt. Indien een nota naar uw mening niet correct is, wordt u verzocht dit direct te melden via [email protected]

Contributiekorting met de Rotterdampas
HC Rotterdam maakt het sporten betaalbaar(der) voor haar leden, die in bezit zijn van een Rotterdampas. In dat geval kom je in aanmerking voor een korting van € 25,- op de contributie. 

Om in aanmerking te komen voor deze contributiekorting moet allereerst de Rotterdampas worden aangeschaft. Na ontvangst van de contributiefactuur kan een mail, mét scan/foto van de Rotterdampas en het legitimatiebewijs van de pashouder, worden gemaild naar [email protected]. Het is belangrijk om in deze mail ook het HC Rotterdam-lidnummer te vermelden.

Op deze korting kan per hockeyseizoen één keer aanspraak worden gemaakt. Deze korting is niet van toepassing voor het Sevens-lidmaatschap.

 

 

 
Voorwaarden & disclaimer