1-header.jpg

Club Lidmaatschap

HC Rotterdam (opgericht in 1925) is één van de grootste clubs van Nederland. We proberen steeds een goede balans te vinden tussen sportieve prestaties in teamverband én gezelligheid en een bloeiend verenigingsleven. We hopen dat onze leden een heel leuke, sportieve en leerzame tijd op onze club beleven en dat we de verwachtingen kunnen waarmaken. 
Aan de andere kant zullen de leden ook mee moeten helpen er een mooie tijd van te maken. HC Rotterdam is namelijk een vereniging en dat betekent dat alle leden samen de club vormen en er met elkaar voor moeten zorgen dat alles draait. Onze vrijwilligers en medewerkers willen er samen met de overige leden voor zorgen dat er wordt geleerd, plezier wordt gemaakt, maar ook dat onze leden leren wat presteren is. En dat vooral als team op het veld, maar vergeet niet dat je welkom bent om op zondagmiddag (gratis) naar wedstrijden van de eerste teams te kijken. Zo kun je ook op een andere manier kennismaken met de sport. Het gaat bij ons echt om Hockey!

Lid worden
Lid worden kan door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen. Na aanmelding plaatsen wij u op de wachtlijst. U hoort voor 1 juli a.s. of u, of uw kind, geplaatst kan worden. Dit geldt in ieder geval voor alle jeugdaanmeldingen.

LET OP: Zodra u bent ingedeeld in een team of trainingsgroep, bent u contributieplichtig voor het gehele seizoen waarvoor u zich heeft ingeschreven.
Inschrijving is dus niet vrijblijvend!

Contributie
De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 maart 2019 ingestemd met het voorstel van het bestuur om in het seizoen 2018-2019 een eenmalige bijdrage per lid - ongeacht welke categorie - van € 50,- per lidmaatschap in rekening te brengen om de financiële situatie van de club op orde te krijgen.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 maart 2019 met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging ingestemd. De contributiebedragen voor seizoen 2019-2020 zijn:

Senioren '19-'20 '18-'19 '17-'18
Seniorleden 375,- 360,- 355,-
Jong-seniorleden (< 25 jr) 350,- 335,- 330,-
Trainings-/trimhockeyleden 247,- 232,- 229,-
Niet-spelende leden 247,- 232,- 229,-
Sevens 180,- 165,- 153,-

Jeugd   '19-'20 '18-'19 '17-'18
Jeugdleden A-D-jeugd         452,- 402,- 396,-

Mini's '19-'20 '18-'19 '17-'18
Tweedejaars E-spelers         390,- 365,- 360,-
Eerstejaars E-spelers 360,- 335,- 330,-
Tweedejaars F-spelers 329,- 304,- 300,-
Eerstejaars F-spelers 230,- 205,- 202,-
Kabouters 230,- 205,- 202,-

Contributienota's worden in juli 2019 verstuurd aan de leden.

Inschrijfgeld
Bij inschrijving van een nieuw lid wordt eenmalig € 100,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Nieuwe seniorleden betalen geen inschrijfgeld.

Bijdrage top- en opleidingsteams seizoen 2019-2020

In het afgelopen seizoen is een kleine € 80.000,= uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 50% betaald vanuit de verenigingskas en is circa 50% bijgedragen via de topsportbijdrage. HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn. 

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugd/jeugdopleiding voor het seizoen 2019-2020 door het bestuur als volgt vastgesteld:

Topsportbijdrage '19-'20 '18-'19 '17-'18
Topjeugd A1/B1                      275,- 325,- 250,-
Topjeugd C1/D1 200,- 200,- 150,-
Jeugdopleiding D2 150,- 150,- 100,-
Jeugdopleiding E1 0,- 0,- 50,-

De nota's voor de topsportbijdrage worden in de maand december verstuurd aan de spelers uit betreffende teams.

Bijdrage regiotopteams
De regiotopteams krijgen een set wedstrijdshirts met rugnummer in bruikleen. Hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage à € 22,50 in rekening gebracht bij iedere speler. 

De regiotopteams zijn: Jongens A2, Jongens B2, Jongens B3, Jongens C2, Jongens C3, Jongens D3, Meisjes A2, Meisjes B2, Meisjes B3, Meisjes C2, Meisjes C3, Meisjes D3 en Meisjes D4. 

De bijdrage voor bruikleen wordt in de maand december in rekening gebracht via Club Collect.

Familiekorting vanaf het derde familielid uit een gezin

Derde familielid:  10% korting op contributie van het betreffende lid
Vierde familielid: 15% korting op contributie van het betreffende lid
Vijf en meer:        20% korting op contributie van (het) betreffende lid/leden

Familiekorting wordt alleen berekend over contributies, niet over bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of topsportbijdragen. De korting wordt bepaald aan de hand van het adres waarop de gezinsleden staan ingeschreven.

Bij vragen over contributie kunt u met ons contact opnemen via [email protected]

Wijziging gegevens
Voor de club is het van belang dat de administratie actueel is, dus geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Leden kunnen wijzigingen in adres, (mobiele) telefoonnummers en mailadressen zelf invoeren in de app. Deze worden vervolgens automatisch verwerkt in LISA, ons centrale ledenadministratiesysteem. Dit administratiesysteem en de app voeden elkaar over en weer met gegevens. 

Overige wijzigingen kunnen worden gemeld aan de ledenadministratie(s):

mini's en kabouters:   [email protected]
jeugd:    [email protected]
senioren:    [email protected]
           
Contributienota
Contributienota’s worden begin juli per e-mail verstuurd. Indien u betaalt per bank zien wij uw betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen. 

Het bestuur heeft besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen. U kunt bij incasso kiezen voor eenmalige incasso in juli of een gespreide incasso. Bij een gespreide incasso zal het verschuldigde bedrag in drie termijnen van uw bankrekening worden afgeschreven. Dit zal gebeuren in de maanden juli, september en november.

Wij wijzen u erop dat uw lidmaatschap bindend is. Teruggave van contributie (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is een blessure opgelopen op het hockeyveld die u de rest van het seizoen langs de kant houdt. Indien een nota naar uw mening niet correct is, wordt u verzocht dit direct te melden via [email protected]

Contributiekorting met de Rotterdampas
HC Rotterdam maakt het sporten betaalbaar(der) voor haar leden, die in bezit zijn van een Rotterdampas. In dat geval kom je in aanmerking voor een korting van € 25,- op de contributie. 

Om in aanmerking te komen voor deze contributiekorting moet allereerst de Rotterdampas worden aangeschaft. Na ontvangst van de contributiefactuur kan een mail, mét scan/foto van de Rotterdampas van de pashouder, worden gemaild naar [email protected]. Het is belangrijk om in deze mail ook het HC Rotterdam-lidnummer te vermelden.

Op deze korting kan per hockeyseizoen één keer aanspraak worden gemaakt. 

 

 

 
Voorwaarden & disclaimer